ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง ictsukhothai2@gmail.com
 
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
21511 24 ม.ค. 60 ทั่วไป  รายงานการตรวจสอบการได้รับนมดื่มในช่วงเดือนตุลาคม 2559 โรงเรียนบ้านท่าชัย โรงเรียนบ้านวังยายมาก/ -
21510 24 ม.ค. 60 ทั่วไป  รายงานการตรวจสอบการได้รับนมดื่มในช่วงเดือนตุลาคม 2559 โรงเรียนบ้านท่าชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
21509 24 ม.ค. 60 ทั่วไป  รายงานการตรวจสอบการได้รับนมดื่มในช่วงเดือนตุลาคม 2559 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
21508 24 ม.ค. 60 ทั่วไป  รายงานข้อมูลการส่งมอบอาหารเสริม (นม) เดือนตุลาคม 2559 โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
21507 24 ม.ค. 60 ทั่วไป  รายงานการตรวจสอบการได้รับนมดื่มในช่วงเดือนตุลาคม 2559 โรงเรียนนาพง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
21506 24 ม.ค. 60 ทั่วไป  ขอให้ตรวจสอบการได้รับนมดื่มในช่วงเดือนตุลาคม 2559 โรงเรียนบ้านเขาทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
21505 24 ม.ค. 60 ทั่วไป  ขอให้ตรวจสอบการได้รับนมดื่มในช่วงเดือน ตุลาคม 2559 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
21504 24 ม.ค. 60 ทั่วไป  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
21503 24 ม.ค. 60 ทั่วไป  ขอให้ตรวจสอบการได้รับนมดื่มในช่วงเดือนตุลาคม 2559 โรงเรียนบ้านขอนซุง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
21502 24 ม.ค. 60 ทั่วไป  ตรวจสอบการได้รับนมดื่มในช่วงเดือนตุลาคม 2559 โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
21501 24 ม.ค. 60 ทั่วไป  ส่งรายชื่ออบรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
21500 24 ม.ค. 60 ทั่วไป  ตรวจสอบการได้รับนมดื่มในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านดงคู่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
21499 24 ม.ค. 60 ทั่วไป  ขอให้ตรวจสอบการได้รับนมดื่มในช่วงเดือนตุลาคม 2559 โรงเรียนบ้านคลองสำราญ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
21498 24 ม.ค. 60 ทั่วไป  ขอให้ตรวจสอบการได้รับนมดื่มในช่วงเดือนตุลาคม 2559 โรงเรียนเชิงผา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
21497 24 ม.ค. 60 ทั่วไป  ตอบรับเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านลานตาเมือง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
21496 24 ม.ค. 60 ด่วนที่สุด  รายงานการรับนมดื่มช่วงเดือนตุลาคม 2559 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
21495 24 ม.ค. 60 ทั่วไป  ขอให้ตรวจสอบการได้รับนมดื่มในช่วงเดือนตุลาคม 2559 โรงเรียนบ้านน้ำขุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
21494 24 ม.ค. 60 ทั่วไป  ตรวจสอบการได้รับนมดื่มในช่วงเดือนตุลาคม 2559 โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
21493 24 ม.ค. 60 ทั่วไป  มาตรการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 184 แห่ง /44
21492 24 ม.ค. 60 ทั่วไป  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเชิงผา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
21491 24 ม.ค. 60 ทั่วไป  สำรวจรายชื่อนักเรียนที่ว่ายน้ำไม่เป็นและมีความประสงค์เข้าร่วมฝึกทักษะการว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเตว็ดใน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
21490 24 ม.ค. 60 ทั่วไป  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเชิงผา ยกเลิก/ยกเลิก
21489 24 ม.ค. 60 ทั่วไป  ขอจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียน โรงเรียนบ้านไม้งาม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
21488 24 ม.ค. 60 ทั่วไป  ตรวจสอบการได้รับนมดื่มในช่วงเดือนตุลาคม 2559 โรงเรียนบ้านลานตาเมือง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
21487 24 ม.ค. 60 ทั่วไป  รายงานการส่งมอบนม โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ (ชัชวาลอนุสรณ์) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
21486 24 ม.ค. 60 ทั่วไป  โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 7 แห่ง /3
21485 24 ม.ค. 60 ทั่วไป  รายงานการตรวจสอบการได้รับนมดื่มในช่วงเดือนตุลาคม 2559 โรงเรียนวัดเตว็ดใน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
21484 24 ม.ค. 60 ทั่วไป  คำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนวัดเตว็ดใน กลุ่มอำนวยการ/ -
21483 23 ม.ค. 60 ทั่วไป  money โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30(ศรีสังวร) โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม/1
21482 23 ม.ค. 60 ทั่วไป  money โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30(ศรีสังวร) โรงเรียนบ้านวังแร่/ -
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System