ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง ictsukhothai2@gmail.com
 
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
15345 25 ส.ค. 59 ด่วนที่สุด  การกำหนดแนวทางการวางแผนอัตรากำลัง 10 ปี (ปีงบประมาณ 2559 - 2568) โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
15344 25 ส.ค. 59 ทั่วไป  โครงการทัศนศึกษาและแสดงมุทิตาจิต เครือข่ายโรงเรียนมรดกไทย โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง) กลุ่มอำนวยการ/ -
15343 25 ส.ค. 59 ทั่วไป  ขอส่งแบบรายงานผลการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
15342 25 ส.ค. 59 ทั่วไป  แจ้งเปลี่ยนหนังสือลาคลอดบุตร กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ/ -
15341 25 ส.ค. 59 ด่วนที่สุด  การกำหนดแนวทางการวางแผนอัตรากำลัง 10 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2598) โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง) กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
15340 25 ส.ค. 59 ทั่วไป  ใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค โรงเรียนประชาอุทิศ กลุ่มนโยบายและแผน/ -
15339 25 ส.ค. 59 ทั่วไป  การขอสนับสนุนค่าสาธารณูประโภค(ค่าไฟฟ้า,ค่าน้ำประปา,ค่าโทรศัพท์,ค่าไปรษณีย์) โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ กลุ่มนโยบายและแผน/ -
15338 25 ส.ค. 59 ทั่วไป  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพักราชการ โรงเรียนบ้านผาเวียง กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
15337 25 ส.ค. 59 ทั่วไป  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพักราชการ โรงเรียนบ้านผาเวียง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/ -
15336 25 ส.ค. 59 ทั่วไป  รายงานการดำเนินงานบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน โรงเรียนบ้านวังธาร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
15335 25 ส.ค. 59 ทั่วไป  การประชุมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school) ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านวังธาร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
15334 25 ส.ค. 59 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลวิชาเอกตามมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โรงเรียนบ้านวังธาร กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
15333 25 ส.ค. 59 ทั่วไป  การขอสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์) โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ (ชัชวาลอนุสรณ์) กลุ่มนโยบายและแผน/ -
15332 25 ส.ค. 59 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลวิชาเอกตามมาตรฐาน โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
15331 25 ส.ค. 59 ทั่วไป  รายงานการดำเนินงานบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน โรงเรียนวัดบ้านคลอง กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน/ -
15330 25 ส.ค. 59 ทั่วไป  การสำรวจข้อมูลวิชาเอกตามมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โรงเรียนบ้านไม้งาม กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
15329 25 ส.ค. 59 ด่วนที่สุด  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันกีฬา “สามสัมพันธ์เกมส์” โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 9 แห่ง /3
15328 25 ส.ค. 59 ทั่วไป  รายงานการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
15327 25 ส.ค. 59 ทั่วไป  การสำรวจการตั้งกลุ่ม/องลูกเสือ-เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
15326 25 ส.ค. 59 ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลวิชาเอกตามมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกไหนด โรงเรียนบ้านป่ากล้วย กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
15325 25 ส.ค. 59 ด่วนมาก  ส่งแบบสำรวจข้อมูลความต้องการวิชาเอกในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์) กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
15324 25 ส.ค. 59 ด่วนที่สุด  การกำหนดแนวทางการวางแผนอัตรากำลัง 10 ปี (ปีงบประมาณ 2559-2568) โรงเรียนวัดคุ้งยาง กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
15323 25 ส.ค. 59 ทั่วไป  การสำรวจการตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ-เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
15322 25 ส.ค. 59 ทั่วไป  ตอบรับเข้าร่วมประชุมโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านดอนระเบียง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
15321 25 ส.ค. 59 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลวิชาเอกตามมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
15320 25 ส.ค. 59 ทั่วไป  การสำรวจแต่งตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ-เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนบ้านไม้งาม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
15319 25 ส.ค. 59 ทั่วไป  รายงานการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน โรงเรียนบ้านห้วยตม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
15318 25 ส.ค. 59 ทั่วไป  รายงานการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ (ชัชวาลอนุสรณ์) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
15317 25 ส.ค. 59 ทั่วไป  การรายงานจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา โรงเรียนนาพง กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
15316 25 ส.ค. 59 ทั่วไป  รายงานการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน โรงเรียนไชยะวิทยา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System