ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ขั้นตอนการแก้ไข

หรือ
เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง ictsukhothai2@gmail.com
 
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ
  : การส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน กรกฎาคม 2561 โรงเรียนที่ยังไม่ส่ง ขอความอนุเคราะห์ช่วยจัดส่ง เอกสารการรายงาน(หนังสือนำส่ง, แบบรายงานเงินคงเหลือฯ และสำเนาสมุดคู่ฝากทุกเล่มที่เกี่ยวข้อง) ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 (ตามระเบียบฯ กำหนดให้รายงาน) เพื่อจะเร่งดำเนินการสรุปรายงานให้ ผอ.สพป.สท.2 ทราบต่อไป......ขอบคุณครับ โดย หน่วยตรวจสอบภายใน (10 ส.ค. 61)

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
46318 21 ส.ค. 61 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 36 แห่ง / -
46317 21 ส.ค. 61 ทั่วไป  ขอใช้สถานที่ปะชุม โรงเรียนบ้านป่ากล้วย โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)/ -
46316 21 ส.ค. 61 ทั่วไป  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงปม. กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 แห่ง / -
46315 21 ส.ค. 61 ด่วนที่สุด  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยมประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านสันหีบ โรงเรียนบ้านแม่สำ/ -
46314 21 ส.ค. 61 ด่วนที่สุด  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยมประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านสันหีบ โรงเรียนบ้านแม่สาน/ -
46313 21 ส.ค. 61 ด่วนที่สุด  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยมประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านสันหีบ โรงเรียนบ้านแม่ราก/ -
46312 21 ส.ค. 61 ทั่วไป  ประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับเครือข่ายโรงเรียนทุ่งแม่ระวิง โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 9 แห่ง / -
46311 21 ส.ค. 61 ด่วนที่สุด  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยมประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านสันหีบ โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)/ -
46310 21 ส.ค. 61 ด่วนที่สุด  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยมประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านสันหีบ โรงเรียนบ้านปากสาน/ -
46309 21 ส.ค. 61 ด่วนที่สุด  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยมประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านสันหีบ โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ/ -
46308 21 ส.ค. 61 ด่วนที่สุด  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยมประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านสันหีบ ยกเลิก/ยกเลิก
46307 21 ส.ค. 61 ด่วนที่สุด  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยมประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านสันหีบ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์/ -
46306 21 ส.ค. 61 ด่วนที่สุด  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยมประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านสันหีบ โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย/ -
46305 21 ส.ค. 61 ด่วนที่สุด  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยมประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านสันหีบ โรงเรียนบ้านดอนระเบียง/ -
46304 21 ส.ค. 61 ทั่วไป  สรุปผลการแข่งขันรายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเครือข่าย โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม ยกเลิก/ยกเลิก
46303 21 ส.ค. 61 ทั่วไป  ส่งแบบฟอร์มทำเนียบครู ข EF ปี 2561 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
46302 21 ส.ค. 61 ทั่วไป  การพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ด้วยระบบ TEPE Online บ้านปากคะยาง กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
46301 21 ส.ค. 61 ทั่วไป  ส่งข้อมูลทำเนียบครู ข EF ปี 2561 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
46300 21 ส.ค. 61 ทั่วไป  โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก โรงเรียนบ้านแม่ราก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
46299 21 ส.ค. 61 ทั่วไป  ให้ข้าราชการครูฯ รักษาการในตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านแม่คุ/ -
46298 21 ส.ค. 61 ทั่วไป  ให้ข้าราชการครูฯ รักษาการในตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดเกาะ/ -
46297 21 ส.ค. 61 ทั่วไป  ขอลากิจ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล)/ -
46296 21 ส.ค. 61 ทั่วไป  ขอลากิจ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน/ -
46295 21 ส.ค. 61 ด่วนที่สุด  การอบรมพัฒนานักเรียนแกนนำประชาธิปไตย (ค่ายสภานักเรียน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 121 แห่ง /25
46294 21 ส.ค. 61 ทั่วไป  การลงทะเบียนแข่งขันศิลปะหัตกรรมระดับเครือข่าย โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชาสรรค์) โรงเรียนบ้านหนองรังสิต/ -
46293 21 ส.ค. 61 ทั่วไป  การลงทะเบียนแข่งขันศิลปะหัตกรรมระดับเครือข่าย โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชาสรรค์) โรงเรียนบ้านแสงสว่าง/ -
46292 21 ส.ค. 61 ทั่วไป  การลงทะเบียนแข่งขันศิลปะหัตกรรมระดับเครือข่าย โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชาสรรค์) โรงเรียนบ้านลานตาเมือง/ -
46291 21 ส.ค. 61 ทั่วไป  การลงทะเบียนแข่งขันศิลปะหัตกรรมระดับเครือข่าย โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชาสรรค์) โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น/ -
46290 21 ส.ค. 61 ทั่วไป  การลงทะเบียนแข่งขันศิลปะหัตกรรมระดับเครือข่าย โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชาสรรค์) โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก/ -
46289 21 ส.ค. 61 ทั่วไป  การลงทะเบียนแข่งขันศิลปะหัตกรรมระดับเครือข่าย โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชาสรรค์) โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ/1
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System