ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง ictsukhothai2@gmail.com
 
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
19065 4 ธ.ค. 59 ทั่วไป  ส่งคำสั่งเครือข่ายแะกำหนดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเครือข่ายโรงเรียนทุ่งแม่ระวิง โรงเรียนป่ากุมเกาะ 9 แห่ง / -
19064 4 ธ.ค. 59 ทั่วไป  การสำรวจข้อมูลตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี โรงเรียนบ้านหนองบัว กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
19063 3 ธ.ค. 59 ทั่วไป  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน โรงเรียนบ้านปากคลองแดน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
19062 2 ธ.ค. 59 ทั่วไป  รายงานการไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนป่ากุมเกาะ กลุ่มอำนวยการ/ -
19061 2 ธ.ค. 59 ทั่วไป  รายงานผลการบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัดโบราณหลวง หน่วยตรวจสอบภายใน/ -
19060 2 ธ.ค. 59 ทั่วไป  ส่งสำเนาการอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา (ธ.ค.59) โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ กลุ่มอำนวยการ/ -
19059 2 ธ.ค. 59 ทั่วไป  การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังยายมาก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
19058 2 ธ.ค. 59 ทั่วไป  การอบรมโครงการการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
19057 2 ธ.ค. 59 ทั่วไป  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
19056 2 ธ.ค. 59 ทั่วไป  การอบรมโครงการการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน โรงเรียนนาพง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
19055 2 ธ.ค. 59 ทั่วไป  การอบรมโครงการการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน โรงเรียนบ้านปางสา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
19054 2 ธ.ค. 59 ทั่วไป  การอบรมโครงการการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน โรงเรียนบ้านสันติสุข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
19053 2 ธ.ค. 59 ทั่วไป  รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 โรงเรียนบ้านไร่ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) กลุ่มอำนวยการ/1
19052 2 ธ.ค. 59 ทั่วไป  การอบรมพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน โรงเรียนบ้านไม้งาม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
19051 2 ธ.ค. 59 ทั่วไป  การอบรมโครงการการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวัน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30(ศรีสังวร) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
19050 2 ธ.ค. 59 ทั่วไป  การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
19049 2 ธ.ค. 59 ทั่วไป  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ โรงเรียนนาพง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
19048 2 ธ.ค. 59 ทั่วไป  หนังสือขออนุญาตผู้ปกครองให้นักเรียนไปอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพี่ยวนุสรณ์) 7 แห่ง / -
19047 2 ธ.ค. 59 ทั่วไป  การอบรมโครงการการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกกระทือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
19046 2 ธ.ค. 59 ทั่วไป  ตอบรับเข้าอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
19045 2 ธ.ค. 59 ทั่วไป  ขออนุญาตพาคณะครูและนักเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ณ จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านสันติสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
19044 2 ธ.ค. 59 ทั่วไป  การสำรวจข้อมูลตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูใน สถานศึกษา 10 ปี โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
19043 2 ธ.ค. 59 ทั่วไป  แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
19042 2 ธ.ค. 59 ทั่วไป  การจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่ิงในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กลุ่มอำนวยการ 184 แห่ง /56
19041 2 ธ.ค. 59 ทั่วไป  ส่งแบบตอบรับโครงการการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
19040 2 ธ.ค. 59 ทั่วไป  แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
19039 2 ธ.ค. 59 ทั่วไป  ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรยามฯ โรงเรียนวัดวังใหญ่ กลุ่มอำนวยการ/1
19038 2 ธ.ค. 59 ทั่วไป  กำหนดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด คำสั่ง และธงประจำหมู่ลูกเสือ หน่วยยุวกาชาด เครือข่ายโรงเรียนยมนาวิถี โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพี่ยวนุสรณ์) 7 แห่ง /3
19037 2 ธ.ค. 59 ทั่วไป  ส่งคำสั่งเวรรักษาการณ์เดือนธันวาคม59 โรงเรียนบ้านดอนระเบียง กลุ่มอำนวยการ/1
19036 2 ธ.ค. 59 ทั่วไป  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System