ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง ictsukhothai2@gmail.com
 
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
24574 30 มี.ค. 60 ทั่วไป  การรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ศูนย์ ITEC) 177 แห่ง /8
24573 30 มี.ค. 60 ด่วนที่สุด  ประชุม Video Conference ขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 184 แห่ง /10
24572 30 มี.ค. 60 ทั่วไป  ส่งคำสั่งแต่งตั้งการอยู่เวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ โรงเรียนบ้านดอนระเบียง กลุ่มอำนวยการ/ -
24571 30 มี.ค. 60 ทั่วไป  ส่งรายชื่อนักเรียนว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
24570 30 มี.ค. 60 ทั่วไป  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การแก้ไขโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยเทคนิคบาร์โมเดล (Bar Model) โรงเรียนบ้านหมอนสูง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
24569 30 มี.ค. 60 ทั่วไป  ส่งสำเนาเวรรักษาความปลอดภัยฯเดือนเมษายน 2560 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ กลุ่มอำนวยการ/ -
24568 30 มี.ค. 60 ทั่วไป  การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)โควต้าพิเศษ โรงเรียนบ้านดงคู่ กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
24567 30 มี.ค. 60 ทั่วไป  การอบรมเชิงปฏิบัติการระบำศรีสำโรง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
24566 30 มี.ค. 60 ทั่วไป  ส่งรายชื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยเทคนิคบาร์โมเดล (Bar Model) โรงเรียนบ้านหนองรังสิต กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
24565 30 มี.ค. 60 ทั่วไป  รายงานการไปราชการ โรงเรียนบ้านธารชะอม กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
24564 30 มี.ค. 60 ทั่วไป  ส่งรายชื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยเทคนิคบาร์โมเดล (Bar Model) โรงเรียนบ้านหนองรังสิต ยกเลิก/ยกเลิก
24563 30 มี.ค. 60 ด่วนที่สุด  แจ้งรายชื่อนักเรียน(เพิ่มเติม) เพื่อเข้าร่วมโครงการกิจกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING) ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 184 แห่ง /44
24562 30 มี.ค. 60 ด่วนที่สุด  แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ปีงบประมาณ 2559 (เงินกันรายการสื่อโรงเรียนดีใกล้บ้าน) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 20 แห่ง /6
24561 30 มี.ค. 60 ทั่วไป  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านป่าคา/ -
24560 30 มี.ค. 60 ทั่วไป  การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โรงเรียนประชาอุทิศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
24559 30 มี.ค. 60 ทั่วไป  มาตรการรักษาความปลอดภัย และการให้บริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัส) ที่ใช้ในการรับ - ส่งนักเรียนไปทัศนศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 184 แห่ง /32
24558 30 มี.ค. 60 ด่วนที่สุด  แจ้งรายชื่อนักเรียน(เพิ่มเติม) เพื่อเข้าร่วมโครงการกิจกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING) ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ยกเลิก/ยกเลิก
24557 30 มี.ค. 60 ทั่วไป  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาระเบียบแถว 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านบึงสวย/ -
24556 30 มี.ค. 60 ทั่วไป  การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 184 แห่ง /57
24555 30 มี.ค. 60 ทั่วไป  รายงานผลการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
24554 29 มี.ค. 60 ทั่วไป  การอบรมเชิงปฏิบัติการระบำศรีสำโรง โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ (ชัชวาลอนุสรณ์) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/1
24553 29 มี.ค. 60 ทั่วไป  การอบรมเชิงปฏิบัติการระบำศรีสำโรง โรงเรียนบ้านทับผึ้ง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/1
24552 29 มี.ค. 60 ทั่วไป  รายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
24551 29 มี.ค. 60 ทั่วไป  ส่งแบบรายงานผลโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลที่ดี โรงเรียนบ้านโซกเปือย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
24550 29 มี.ค. 60 ด่วนที่สุด  รายงานผลโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2259 โรงเรียนวัดคุ้งยาง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
24549 29 มี.ค. 60 ทั่วไป  การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (โควตาพิเศษ) กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 แห่ง /3
24548 29 มี.ค. 60 ทั่วไป  ส่งใบงานการแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ของนักเรียนและแก้ปัญหาด้านวิธีการเรียนการสอนของครูหรือเทคนิควิธีการสอนที่ครูควรพัฒนา โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 1 แห่ง / -
24547 29 มี.ค. 60 ทั่วไป  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านห้วยโป้/1
24546 29 มี.ค. 60 ทั่วไป  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านบึงบอน/1
24545 29 มี.ค. 60 ทั่วไป  ส่งคำสั่งเวรรักษาสถานที่ราชการประจำโรงเรียนหนองช้าง เดือน เมษายน โรงเรียนหนองช้าง กลุ่มอำนวยการ/ -
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System