ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง ictsukhothai2@gmail.com
 
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
26003 24 พ.ค. 60 ทั่วไป  ส่งแบบแจ้งรายชื่ออบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่ได้จบวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนแม่สานสามัคคี กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
26002 24 พ.ค. 60 ทั่วไป  ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ โรงเรียนบ้านหนองแหน กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
26001 24 พ.ค. 60 ทั่วไป  แจ้งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
26000 24 พ.ค. 60 ทั่วไป  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) กลุ่มอำนวยการ/1
25999 24 พ.ค. 60 ทั่วไป  การจัดทำแผนดำเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) โรงเรียนบ้านเกาะน้อย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/1
25998 24 พ.ค. 60 ทั่วไป  บัญชีลงเวลา โรงเรียนวัดเกาะน้อย โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)/1
25997 24 พ.ค. 60 ทั่วไป  แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ o-net/nt โรงเรียนบ้านสารจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/1
25996 24 พ.ค. 60 ทั่วไป  นำส่งแบบสำรวจรายชื่อผู้มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกวิชากำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C.) โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
25995 24 พ.ค. 60 ทั่วไป  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนขบวนการPLC โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
25994 24 พ.ค. 60 ทั่วไป  ส่งแบบตอบรับการเข้าอบรม โรงเรียนบ้านหนองแหน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
25993 24 พ.ค. 60 ทั่วไป  ตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง โรงเรียนบ้านแม่คุ/ -
25992 24 พ.ค. 60 ทั่วไป  ขอเชิญคณะกรรมการเครือข่ายประชุม โรงเรียนป่ากุมเกาะ 9 แห่ง /2
25991 24 พ.ค. 60 ทั่วไป  การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มอำนวยการ 168 แห่ง /50
25990 24 พ.ค. 60 ทั่วไป  รายงานข้อมูลการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ กลุ่มนโยบายและแผน/1
25989 24 พ.ค. 60 ทั่วไป  ขอเชิญคณะกรรมการเครือข่ายประชุม โรงเรียนป่ากุมเกาะ ยกเลิก/ยกเลิก
25988 24 พ.ค. 60 ทั่วไป  รายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนบ้านพระปรางค์ กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
25987 24 พ.ค. 60 ทั่วไป  คาถาหลวงปู่ทองดำ โรงเรียนบ้านวังทอง 2 แห่ง /2
25986 24 พ.ค. 60 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานพยาบาลที่ทำข้อตกลงในการให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 168 แห่ง /62
25985 24 พ.ค. 60 ทั่วไป  โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา (โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานเดิม) กลุ่มนโยบายและแผน 168 แห่ง /63
25984 24 พ.ค. 60 ทั่วไป  ส่งรายงานการรับตัวพี่เลี้ยงเด็กพิการเพื่อปฏิบัติหน้าทีในโรงเรียน โรงเรียนประชาอุทิศ กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
25983 24 พ.ค. 60 ทั่วไป  รายงานการมาปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
25982 24 พ.ค. 60 ทั่วไป  การรับรายงานตัวลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารี) กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
25981 24 พ.ค. 60 ทั่วไป  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอน ภาษาอังที่ไม่ได้จบวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านดงย่าปา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/1
25980 24 พ.ค. 60 ทั่วไป  การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
25979 24 พ.ค. 60 ทั่วไป  คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ (PLC) Professional Learning Community โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/1
25978 24 พ.ค. 60 ทั่วไป  รายงานตัวครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบที่สอง พฤษภาคม-กันยายน 2560) โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
25977 24 พ.ค. 60 ทั่วไป  การจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2560 รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) กลุ่มนโยบายและแผน/1
25976 24 พ.ค. 60 ทั่วไป  โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กระมรวงศึกษาธิการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 168 แห่ง /72
25975 24 พ.ค. 60 ทั่วไป  ตอบรับอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ ป.5 ป.6 โรงเรียนบ้านดงยาง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/1
25974 24 พ.ค. 60 ทั่วไป  การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ตามโครงการพัฒนาการจัด การเรียนรู้ที่สอดคลองกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/1
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System