ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ขั้นตอนการแก้ไข

หรือ
เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง ictsukhothai2@gmail.com
 
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
33678 22 ต.ค. 60 ทั่วไป  รายงานเงินที่โรงเรียนได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนบ้านดงย่าปา ยกเลิก/ยกเลิก
33677 22 ต.ค. 60 ทั่วไป  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านดงย่าปา หน่วยตรวจสอบภายใน/ -
33676 21 ต.ค. 60 ทั่วไป  การตรวจสอบและยืนยันรายการครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) กลุ่มนโยบายและแผน โรงเรียนบ้านป่าเลา/1
33675 21 ต.ค. 60 ทั่วไป  รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา การจัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของโรงเรียน และเงินที่โรงเรียนได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านบุ่งสัก หน่วยตรวจสอบภายใน/ -
33674 21 ต.ค. 60 ทั่วไป  ปร 4 5 6 โรงเรียนบ้านป่าเลา โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์/ -
33673 21 ต.ค. 60 ทั่วไป  การรับเกียรติบัตรเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรมประจำเดือน ตุลาคม 2560 โรงเรียนบ้านนา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
33672 21 ต.ค. 60 ทั่วไป  รายงานการรับ – จ่ายเงิน รายได้สถานศึกษา การจัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของโรงเรียน และเงินที่โรงเรียนได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา หน่วยตรวจสอบภายใน/ -
33671 20 ต.ค. 60 ทั่วไป  วุฒิบัตรการประชุมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย กลุ่มบริหารงานบุคคล 168 แห่ง /37
33670 20 ต.ค. 60 ทั่วไป  ขอเชิญชวนโรงเรียนร่วมเปิดเพลงเด็กดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 168 แห่ง /37
33669 20 ต.ค. 60 ทั่วไป  มาตรการดูแลนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 168 แห่ง /37
33668 20 ต.ค. 60 ทั่วไป  การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 168 แห่ง /42
33667 20 ต.ค. 60 ทั่วไป  การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการต่อยอดการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปร พ.ศ.2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 168 แห่ง /47
33666 20 ต.ค. 60 ทั่วไป  เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 168 แห่ง /50
33665 20 ต.ค. 60 ทั่วไป  การจัดซื้อ จัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 168 แห่ง /46
33664 20 ต.ค. 60 ทั่วไป  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู พ.ศ.2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 168 แห่ง /43
33663 20 ต.ค. 60 ทั่วไป  มาตรการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันลอยกระทง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 168 แห่ง /45
33662 20 ต.ค. 60 ทั่วไป  สรุปวันลาข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
33661 20 ต.ค. 60 ทั่วไป  การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวมจังหวัดสุโขทัย โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/1
33660 20 ต.ค. 60 ทั่วไป  พี่เลี้ยงเด็กพิการขอลาออก กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านวังยายมาก/1
33659 20 ต.ค. 60 ทั่วไป  คู่มือผู้ซื้อผู้รับใบอนุญาต มอก.โต๊ะเรียน และ มอก.เก้าอี้เรียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 168 แห่ง /53
33658 20 ต.ค. 60 ทั่วไป  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 168 แห่ง /52
33657 20 ต.ค. 60 ทั่วไป  ขอส่งรายชื่อเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรมประจำเดือนตุลาคม 2560 โรงเรียนบ้านวังยายมาก กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/1
33656 20 ต.ค. 60 ทั่วไป  เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ( เล่ม 3 ถึง เล่ม 5 ) มีทั้งหมด 5 เล่ม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 168 แห่ง /45
33655 20 ต.ค. 60 ทั่วไป  เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ( เล่ม 1 ถึง เล่ม 2 ) มีทั้งหมด 5 เล่ม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 168 แห่ง /45
33654 19 ต.ค. 60 ทั่วไป  การคัดเลือกนักเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.: กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรมประจำเดือน โรงเรียนบ้านไร่ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
33653 19 ต.ค. 60 ทั่วไป  แจ้งยกเลิกใบเสร็จรับเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 168 แห่ง /78
33652 19 ต.ค. 60 ทั่วไป  แจ้งให้ดำเนินการหาผู้ขาย (รายการค่าซ่อมแซมอาคารเรียนจำนวน 107 โรงเรียน) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 96 แห่ง /37
33651 19 ต.ค. 60 ทั่วไป  แจ้งให้ดำเนินการหาผู้ขาย งบประมาณปี 2561 (รายการค่าครุภัณฑ์ จำนวน 33 รายการ) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 29 แห่ง /13
33650 19 ต.ค. 60 ทั่วไป  แบบประมาณราคาวัสดุ กลุ่มนโยบายและแผน โรงเรียนบ้านสันติสุข/ -
33649 19 ต.ค. 60 ทั่วไป  แจ้งให้ดำเนินการหาผู้ขาย งบประมาณปี 2561 (รายการค่าซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน 3 โรงเรียน) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 3 แห่ง /2
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System