ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ขั้นตอนการแก้ไข

หรือ
เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง ictsukhothai2@gmail.com
 
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ
  : ตามที่ได้ประสานแจ้งเรื่องการส่งแบบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือนนั้น โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการส่งแบบรายงานเงินคงเหลือพร้อมสำเนาสมุดคู่ฝากแต่ละประเภทที่เกี่ยวข้อง ขอให้สำรวจเอกสารแบบรายงานที่ยังค้างส่งตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 - เมษายน 2561(รายละเอียดได้จัดส่งทางระบบ E-Missiveแล้ว) โดยให้ส่งแบบรายงานพร้อมเอกสารประกอบภายในวันทีี่ 25 พฤษภาคม 2561 เพื่อดำเนินการต่อไป........ขอบคุณครับ โดย หน่วยตรวจสอบภายใน (22 พ.ค. 61)

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
41399 24 พ.ค. 61 ด่วน  รายงานเงินคงเหลือประจำเดือน โรงเรียนแม่สานสามัคคี หน่วยตรวจสอบภายใน/ -
41398 24 พ.ค. 61 ทั่วไป  เตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018 โรงเรียนบ้านหนองรังสิต กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
41397 24 พ.ค. 61 ทั่วไป  ส่งสำรวจแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) โรงเรียนบ้านบึงบอน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
41396 24 พ.ค. 61 ทั่วไป  สำรวจแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) โรงเรียนบ้านห้วยโป้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
41395 24 พ.ค. 61 ทั่วไป  ส่งรายชื่อเด็กดีมีคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพี่ยวนุสรณ์) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
41394 24 พ.ค. 61 ทั่วไป  การสำรวจแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
41393 24 พ.ค. 61 ทั่วไป  รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านวังแร่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
41392 24 พ.ค. 61 ทั่วไป  ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันเดือน มีนาคม,เมษายน 2561 โรงเรียนวัดภูนก หน่วยตรวจสอบภายใน/ -
41391 24 พ.ค. 61 ทั่วไป  การสำรวจแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) โรงเรียนบ้านปากสาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
41390 24 พ.ค. 61 ทั่วไป  รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนวัดโบราณหลวง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
41389 24 พ.ค. 61 ทั่วไป  รายงานผลการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดฯ เดือน พ.ค โรงเรียนบ้านดอนระเบียง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
41388 24 พ.ค. 61 ทั่วไป  รายงานการสำรวจแบบพิมพ์ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
41387 24 พ.ค. 61 ทั่วไป  067รายการการสำรวจแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) โรงเรียนบ้านวังตามน (น้อยประชาสรรค์) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
41386 24 พ.ค. 61 ทั่วไป  การสำรวจแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
41385 24 พ.ค. 61 ทั่วไป  การสำรวจแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) โรงเรียนบ้านดอนระเบียง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
41384 24 พ.ค. 61 ทั่วไป  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน โรงเรียนบ้านแก่ง หน่วยตรวจสอบภายใน/ -
41383 24 พ.ค. 61 ทั่วไป  รายงานการสำรวจแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
41382 24 พ.ค. 61 ทั่วไป  การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
41381 24 พ.ค. 61 ทั่วไป  ขอแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีสังวร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
41380 24 พ.ค. 61 ทั่วไป  ตรวจสอบการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 และติดตามการใช้จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน / เงินลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 หน่วยตรวจสอบภายใน 40 แห่ง /16
41379 24 พ.ค. 61 ทั่วไป  รายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
41378 24 พ.ค. 61 ทั่วไป  ส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือ โรงเรียนวัดปากน้ำ หน่วยตรวจสอบภายใน/1
41377 24 พ.ค. 61 ทั่วไป  รายงานเงินคงเหลือประจำวันและประเภทเงินคงเหลือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หน่วยตรวจสอบภายใน/1
41376 24 พ.ค. 61 ทั่วไป  รายงานเงินคงเหลือประจำวันและประเภทเงินคงเหลือ ประจำเดือนมีนาคม 2561 (แก้ไข) โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หน่วยตรวจสอบภายใน/1
41375 24 พ.ค. 61 ทั่วไป  สำรวจแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพี่ยวนุสรณ์) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
41374 24 พ.ค. 61 ทั่วไป  คำสั่ง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านวังพิกุล/1
41373 24 พ.ค. 61 ทั่วไป  รายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
41372 24 พ.ค. 61 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 35 แห่ง /10
41371 24 พ.ค. 61 ทั่วไป  แจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ โรงเรียนบ้านหัวฝาย/ -
41370 24 พ.ค. 61 ทั่วไป  ขอเชิญประชุมประจำเดือน คณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยม โรงเรียนบ้านสันหีบ 11 แห่ง /5
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System