ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง ictsukhothai2@gmail.com
 
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
22994 26 ก.พ. 60 ด่วนที่สุด  แผนการรับนักเรียนของโรงเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2560 (ไม่ใช่โรงเรียนแข่งขันสูง) โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
22993 26 ก.พ. 60 ทั่วไป  การให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กลุ่มอำนวยการ/ -
22992 26 ก.พ. 60 ทั่วไป  ขอแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2560 (ไม่ใช่โรงเรียนแข่งขันสูง) โรงเรียนบ้านไม้งาม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
22991 24 ก.พ. 60 ทั่วไป  กรอกแบบประเมินการใช้สื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปบมวัย โรงเรียนบ้านไม้งาม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
22990 24 ก.พ. 60 ทั่วไป  คะแนน ป.3 ป.4 ห้วยโป้ สะท้อ แม่ฮู้ โรงเรียนบ้านห้วยโป้ โรงเรียนบ้านผาเวียง/1
22989 24 ก.พ. 60 ทั่วไป  คะแนน ป.3-4 บ้านแม่เทิน โรงเรียนบ้านแม่เทิน โรงเรียนบ้านผาเวียง/1
22988 24 ก.พ. 60 ทั่วไป  แผนการรับนักเรียนของโรงเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านหนองแหน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
22987 24 ก.พ. 60 ทั่วไป  กรอกแบบประเมินการใช้สื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (EF) โรงเรียนบ้านหนองแหน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
22986 24 ก.พ. 60 ทั่วไป  คะแนนสอบ ป.3-4(ดงย่าปา,แม่คุ,ห้วยตม) โรงเรียนบ้านห้วยตม โรงเรียนบ้านตึก/ -
22985 24 ก.พ. 60 ทั่วไป  ส่งใบลากิจ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง) กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
22984 24 ก.พ. 60 ทั่วไป  การรายงานจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองบัว กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
22983 24 ก.พ. 60 ด่วนที่สุด  แผนการรับนักเรียนของโรงเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านหนองบัว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
22982 24 ก.พ. 60 ทั่วไป  การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ศูนย์ ITEC) 18 แห่ง /2
22981 24 ก.พ. 60 ทั่วไป  การคัดเลือกครูต้นแบบการเรียนรู้บูรณาการทักาะชีวิต ประจำปี 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 177 แห่ง /12
22980 24 ก.พ. 60 ทั่วไป  ส่งใบลาลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
22979 24 ก.พ. 60 ทั่วไป  ขอแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2560 (ไม่ใช่โรงเรียนแข่งขันสูง) โรงเรียนบ้านสันติสุข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
22978 24 ก.พ. 60 ทั่วไป  คะแนนการอ่าน การเขียน ป.3-4 โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง โรงเรียนบ้านตึก/ -
22977 24 ก.พ. 60 ทั่วไป  การรายงานจำนวนข้าราชการครูและบุค,ากรทางการศึกษา กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านทับผึ้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
22976 24 ก.พ. 60 ทั่วไป  แผนการรับนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2560 (ที่ไม่ใช่โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง) โรงเรียนบ้านห้วยหยวก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
22975 24 ก.พ. 60 ทั่วไป  การกรอกแบบประเมินการใช้สื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
22974 24 ก.พ. 60 ทั่วไป  คะแนน ป 3-4 บ้านร้องตลาด โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) โรงเรียนบ้านผาเวียง/1
22973 24 ก.พ. 60 ทั่วไป  การรายงานจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านทับผึ้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
22972 24 ก.พ. 60 ทั่วไป  แบบประเมินการใช้สือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (EF) โรงเรียนบ้านทับผึ้ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
22971 24 ก.พ. 60 ทั่วไป  กรอกแบบประเมินการใช้สื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (EF) โรงเรียนบ้านแก่ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
22970 24 ก.พ. 60 ทั่วไป  ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านแก่ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
22969 24 ก.พ. 60 ทั่วไป  กรอกแบบประเมินการใช้สื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (EF) โรงเรียนบ้านสะท้อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
22968 24 ก.พ. 60 ทั่วไป  แบบประเมินการใช้สือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (EF) โรงเรียนบ้านทับผึ้ง 1 แห่ง / -
22967 24 ก.พ. 60 ทั่วไป  กรอกแบบประเมินการใช้สื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (EF) โรงเรียนบ้านห้วยโป้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
22966 24 ก.พ. 60 ทั่วไป  กรอกแบบประเมินการใช้สื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย(EF) โรงเรียนสามัคคีวิทยา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
22965 24 ก.พ. 60 ด่วนที่สุด  ส่งรายชื่อครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นท่ี 3 ทดสอบระบบ TEPE Online(เพิ่มเติม) โรงเรียนบ้านหนองบัว กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System