ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ขั้นตอนการแก้ไข
สำหรับ Chrome เวอร์ชั่นก่อน 69.0 สำหรับ Chrome เวอร์ชั่น 69.0
หรือ
เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น แจ้ง..!!

E-Mail : saranyu@sukhothai2.go.th

 
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
58447 16 มิ.ย. 62 ทั่วไป  รายงานเงินคงเหลือประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านหนองแหน หน่วยตรวจสอบภายใน/ -
58446 14 มิ.ย. 62 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
58445 14 มิ.ย. 62 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 28 แห่ง / -
58444 14 มิ.ย. 62 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
58443 14 มิ.ย. 62 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ ยกเลิก/ยกเลิก
58442 14 มิ.ย. 62 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 153 แห่ง /10
58441 14 มิ.ย. 62 ทั่วไป  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 162 แห่ง /11
58440 14 มิ.ย. 62 ทั่วไป  แบบสำรวจความต้องการหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โรงเรียนบ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
58439 14 มิ.ย. 62 ทั่วไป  ส่งสำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านบึงบอน กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
58438 14 มิ.ย. 62 ทั่วไป  การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)/1
58437 14 มิ.ย. 62 ทั่วไป  การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)/1
58436 14 มิ.ย. 62 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดบ้านคลอง กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
58435 14 มิ.ย. 62 ทั่วไป  ขอเชิญเป็นประธานเปิดงานประชุมสามัญประจำปีและขอความอนุเคราะห์บุคลากร โรงเรียนบ้านแก่ง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
58434 14 มิ.ย. 62 ทั่วไป  ส่งรายชื่อนักเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ : กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านดอนระเบียง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
58433 14 มิ.ย. 62 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านดอนระเบียง กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
58432 14 มิ.ย. 62 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลสภาพอัตากำลัง 2562 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
58431 14 มิ.ย. 62 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลสภาพอัตากำลัง 2562 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ยกเลิก/ยกเลิก
58430 14 มิ.ย. 62 ทั่วไป  ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน โรงเรียนบ้านไม้งาม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
58429 14 มิ.ย. 62 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลสภาพอัตากำลัง 2562 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
58428 14 มิ.ย. 62 ทั่วไป  รายงานการสำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหนองบัว กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
58427 14 มิ.ย. 62 ทั่วไป  ส่งแบบสำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
58426 14 มิ.ย. 62 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา2562 โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
58425 14 มิ.ย. 62 ทั่วไป  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม (แก้ไข) โรงเรียนบ้านหัวฝาย โรงเรียนบ้านบึงบอน/1
58424 14 มิ.ย. 62 ทั่วไป  แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง โรงเรียนบ้านบึงบอน/1
58423 14 มิ.ย. 62 ทั่วไป  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม โรงเรียนบ้านหัวฝาย ยกเลิก/ยกเลิก
58422 14 มิ.ย. 62 ทั่วไป  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน โรงเรียนบ้านห้วยหยวก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/ -
58421 14 มิ.ย. 62 ทั่วไป  ส่งข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปี ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดกรงทอง กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
58420 14 มิ.ย. 62 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์เอกสารรับรองการเป็นนิติบุคคลของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ กลุ่มนโยบายและแผน/ -
58419 14 มิ.ย. 62 ทั่วไป  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน เดือน พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดปากคลองช้าง หน่วยตรวจสอบภายใน/ -
58418 14 มิ.ย. 62 ทั่วไป  ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน โรงเรียนบ้านนาขุนไกร หน่วยตรวจสอบภายใน/ -
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System