ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ขั้นตอนการแก้ไข

หรือ
เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง ictsukhothai2@gmail.com
 
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ
  : โรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันพร้อมสำเนาสมุดคู่ฝาก ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าว ภายในวันที่ 25 เมษายน 2561 เพื่อรวบรวม สรุปรายงานเสนอ ผอ.สพป.สท.2 ต่อไป (หมายเหตุ : ขอให้โรงเรียนเช็คเดือนที่ค้างส่ง และดำเนินการจัดส่งมาด้วย) โดย หน่วยตรวจสอบภายใน (20 เม.ย. 61)

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
40425 23 เม.ย. 61 ทั่วไป  การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านสันหีบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
40424 22 เม.ย. 61 ทั่วไป  การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันติสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
40423 22 เม.ย. 61 ทั่วไป  ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา(แก้ไขขอเพิ่มเติม) โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
40422 21 เม.ย. 61 ทั่วไป  ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โรงเรียนบ้านสันติสุข กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
40421 21 เม.ย. 61 ทั่วไป  ส่งรายชื่อประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โรงเรียนบ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
40420 21 เม.ย. 61 ทั่วไป  ส่งรายชื่อประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
40419 21 เม.ย. 61 ทั่วไป  สวัสดิการเครือข่ายมรดกไทย เดือน เมษายน 2561 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย โรงเรียนบ้านดงยาง/ -
40418 21 เม.ย. 61 ทั่วไป  สวัสดิการเครือข่ายมรดกไทย เดือน เมษายน 2561 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย โรงเรียนบ้านป่ายาง/ -
40417 21 เม.ย. 61 ทั่วไป  สวัสดิการเครือข่ายมรดกไทย เดือน เมษายน 2561 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย โรงเรียนวัดเกาะน้อย/1
40416 21 เม.ย. 61 ทั่วไป  สวัสดิการเครือข่ายมรดกไทย เดือน เมษายน 2561 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ/ -
40415 21 เม.ย. 61 ทั่วไป  สวัสดิการเครือข่ายมรดกไทย เดือน เมษายน 2561 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย โรงเรียนหาดเสี่้ยววิทยา/ -
40414 21 เม.ย. 61 ทั่วไป  สวัสดิการเครือข่ายมรดกไทย เดือน เมษายน 2561 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)/ -
40413 21 เม.ย. 61 ทั่วไป  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฯ โรงเรียนวัดปากคลองช้าง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
40412 20 เม.ย. 61 ทั่วไป  รายงานแบบตรวจสอบการเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 3 ปีบริบูรณ์) โรงเรียนวัดไผ่ล้อม กลุ่มนโยบายและแผน/ -
40411 20 เม.ย. 61 ทั่วไป  ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
40410 20 เม.ย. 61 ทั่วไป  ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โรงเรียนวัดตลิ่งชัน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
40409 20 เม.ย. 61 ทั่วไป  แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551(ฉบับปรับปรุง 2560) โรงเรียนบ้านดอนระเบียง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
40408 20 เม.ย. 61 ทั่วไป  ส่งรายชื่อครูดีที่ศิษย์รัก โรงเรียนบ้านป่ากล้วย กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
40407 20 เม.ย. 61 ทั่วไป  แบบตอบรับการเข้าประชุมหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโซกม่วง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
40406 20 เม.ย. 61 ทั่วไป  การคัดเลือกนักเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.: กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรมประจำเดือน โรงเรียนบ้านไร่ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
40405 20 เม.ย. 61 ทั่วไป  ส่งแบบประเมินตนเองในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านวังตามน (น้อยประชาสรรค์) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
40404 20 เม.ย. 61 ทั่วไป  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม โรงเรียนบ้านนาขุนไกร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
40403 20 เม.ย. 61 ทั่วไป   ส่งเบิกค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 2560 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/1
40402 20 เม.ย. 61 ทั่วไป  รายงานการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านหนองยาว กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/1
40401 20 เม.ย. 61 ทั่วไป  ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โรงเรียนบ้านหนองยาว กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/1
40400 20 เม.ย. 61 ทั่วไป  ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
40399 20 เม.ย. 61 ทั่วไป  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/1
40398 20 เม.ย. 61 ทั่วไป  การคัดเลือกนักเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรม ประจำเดือน” โรงเรียนนาพง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
40397 20 เม.ย. 61 ทั่วไป  การติดตามประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนทั่วประเทศ โรงเรียนบ้านหนองแหน (ศรีสำโรง) กลุ่มนโยบายและแผน/ -
40396 20 เม.ย. 61 ทั่วไป  การคัดเลือกนักเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรม ประจำเดือน” โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System