ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ขั้นตอนการแก้ไข

หรือ
เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง ictsukhothai2@gmail.com
 
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ
  : โรงเรียนที่ยังไม่ส่ง รายงานเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน(มกราคม 2561)ให้ดำเนินการส่งภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (ขณะนี้มี 125 โรงเรียนที่ดำเนินการจัดส่ง) ซึ่งจะรายงานให้ ผอ.สพป.สท.ทราบต่อไป โดย หน่วยตรวจสอบภายใน (20 ก.พ. 61)

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
38312 21 ก.พ. 61 ทั่วไป  ส่งแบบรายงานข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนบ้านโซกม่วง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
38311 21 ก.พ. 61 ทั่วไป  รายงานวาตภัย โรงเรียนบ้านป่ากล้วย กลุ่มอำนวยการ/ -
38310 21 ก.พ. 61 ทั่วไป  รายงานความเสียหายที่เกิดจากวาตภัย โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ยกเลิก/ยกเลิก
38309 21 ก.พ. 61 ทั่วไป  การรายงานจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
38308 21 ก.พ. 61 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนวัดเกาะ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
38307 21 ก.พ. 61 ทั่วไป  กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 168 แห่ง /11
38306 21 ก.พ. 61 ทั่วไป  ส่งแบบรายงานข้อมูลลูกเสือโรงเรียนบ้านเกาะน้อย โรงเรียนบ้านเกาะน้อย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
38305 21 ก.พ. 61 ทั่วไป  ส่งข้อมูลลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
38304 21 ก.พ. 61 ทั่วไป  รายงานข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนบ้านผาเวียง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
38303 21 ก.พ. 61 ทั่วไป  รายงานข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
38302 21 ก.พ. 61 ทั่วไป   ส่งแบบรายงานข้อมูลลูกเสือโรงเรียนบ้านห้วยตม โรงเรียนบ้านห้วยตม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
38301 21 ก.พ. 61 ทั่วไป  การรายงานจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
38300 21 ก.พ. 61 ทั่วไป  ให้ข้าราชการครูฯ ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 แห่ง / -
38299 21 ก.พ. 61 ทั่วไป  รายงานจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านวังยายมาก กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
38298 21 ก.พ. 61 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนบ้านคลองแห้ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
38297 21 ก.พ. 61 ทั่วไป  การรายงานจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
38296 21 ก.พ. 61 ทั่วไป  ส่งแบบรายงานข้อมูลลูกเสือโรงเรียนบ้านโซกเปือย โรงเรียนบ้านโซกเปือย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
38295 21 ก.พ. 61 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนบ้านดงย่าปา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
38294 21 ก.พ. 61 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนนาพง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
38293 21 ก.พ. 61 ทั่วไป  ขอเลื่อนประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ เด็กพิการ ยากจน ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 แห่ง /6
38292 21 ก.พ. 61 ทั่วไป  รายงานข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา โรงเรียนบ้านดงยาง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
38291 21 ก.พ. 61 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนบ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
38290 21 ก.พ. 61 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนวัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
38289 21 ก.พ. 61 ทั่วไป  ขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ ปพ.1 ปพ.2 และ ปพ.3 โรงเรียนบ้านหนองแหน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
38288 21 ก.พ. 61 ทั่วไป  การรายงานจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
38287 21 ก.พ. 61 ทั่วไป  ส่งแบบรายงานกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งแสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ โรงเรียนบ้านบึงงาม 1 แห่ง / -
38286 21 ก.พ. 61 ทั่วไป  ใบคำขอเอาประกัน โรงเรียนบ้านผาเวียง กลุ่มอำนวยการ/1
38285 21 ก.พ. 61 ด่วนมาก  รายงานข้อมูลลูกเสือ โรงเรียนบ้านดอนระเบียง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
38284 21 ก.พ. 61 ทั่วไป  โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านผาเวียง กลุ่มอำนวยการ/1
38283 21 ก.พ. 61 ทั่วไป  ข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บ้านปากคะยาง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System