ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง ictsukhothai2@gmail.com
 
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ
  : โรงเรียนที่มีข้าราชการครูในสังกัด ที่ได้เข้าร่วมโครงการประกันอุบัติเหตุหมู่ส่วนบุคคล กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ปี 2559 บัดนี้ บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน มาแล้ว ให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามารับได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ในวัน เวลา ราชการ โดย กลุ่มอำนวยการ (1 ก.ย. 59)

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
16706 27 ก.ย. 59 ทั่วไป  ขอข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปากสาน โรงเรียนบ้านปากสาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
16705 27 ก.ย. 59 ทั่วไป  ให้ขรก.ครูฯ รักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง/ -
16704 27 ก.ย. 59 ทั่วไป  สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบุูรณ์ฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 177 แห่ง /5
16703 27 ก.ย. 59 ทั่วไป  ขอข้อมูลสถานศึกษา โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
16702 27 ก.ย. 59 ทั่วไป  ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งฝาง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
16701 27 ก.ย. 59 ทั่วไป  ขอความร่วมตอบแบบสอบถามความพีงพอใจในการดเำนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(โครงการอาหารกลางวันช่วยเหลือนักเรียนบ้านไกลพักนอนในโรงเรียน) โรงเรียนบ้านแม่เทิน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
16700 27 ก.ย. 59 ทั่วไป  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลที่ดีแและสะอาดในโรงเรียนประถมศึกษา) โรงเรียนบ้านแม่เทิน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
16699 27 ก.ย. 59 ทั่วไป  รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมเครือข่าย โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) โรงเรียนนาพง/ -
16698 27 ก.ย. 59 ทั่วไป  ข้าราชการขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)/1
16697 27 ก.ย. 59 ทั่วไป  ข้าราชการขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านบึงบอน/1
16696 27 ก.ย. 59 ทั่วไป  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่ายครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านซ่าน โรงเรียนบ้านไร่ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)/ -
16695 27 ก.ย. 59 ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 184 แห่ง /67
16694 27 ก.ย. 59 ด่วนที่สุด  ขอรายชื่อเด็กนักเรียนชั้น ป. 1 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพี่ยวนุสรณ์) 2 แห่ง / -
16693 27 ก.ย. 59 ทั่วไป  การขอรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ปี 2553 กลุ่มบริหารงานบุคคล 177 แห่ง /66
16692 27 ก.ย. 59 ทั่วไป  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ โรงเรียนบ้านทับผึ้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
16691 27 ก.ย. 59 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์การสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่48 ประจำปี 2559 ของโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 177 แห่ง /68
16690 27 ก.ย. 59 ทั่วไป  ขอข้อมูลสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
16689 27 ก.ย. 59 ทั่วไป  ขอส่งข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา โรงเรียนบ้านทับผึ้ง 1 แห่ง / -
16688 27 ก.ย. 59 ทั่วไป  ขอส่งข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา โรงเรียนบ้านทับผึ้ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
16687 27 ก.ย. 59 ด่วนมาก  ส่งข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปากคลองแดน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
16686 27 ก.ย. 59 ทั่วไป  คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 177 แห่ง /64
16685 27 ก.ย. 59 ด่วนที่สุด  กิจกรรมการแข่งขันตอบปัยหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 177 แห่ง /67
16684 27 ก.ย. 59 ทั่วไป  การสอบ ป.1 และขอเชิญประชุมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายฯ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพี่ยวนุสรณ์) 7 แห่ง /2
16683 26 ก.ย. 59 ด่วนที่สุด  ส่งสรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) 9 แห่ง /8
16682 26 ก.ย. 59 ทั่วไป  แต่งตั้งกรรมการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2559 โรงเรียนบ้านราวต้นจันทร์ 9 แห่ง / -
16681 26 ก.ย. 59 ด่วนที่สุด  ส่งแบบประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านห้วยโป้ กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
16680 26 ก.ย. 59 ทั่วไป  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนบ้านนา 7 แห่ง /2
16679 26 ก.ย. 59 ทั่วไป  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา (โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนประถมศึกษา) โรงเรียนบ้านแก่ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
16678 26 ก.ย. 59 ทั่วไป  แจ้งรายชื่อสนามสอบและการพานักเรียนเข้าร่วมประเมินการอ่านออก เขียนได้ชั้น ป.1 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 177 แห่ง /82
16677 26 ก.ย. 59 ทั่วไป  ขออนุญาตลากิจ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก (สร้อยสนประชาสรรค์)/ -
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System