ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ขั้นตอนการแก้ไข
สำหรับ Chrome เวอร์ชั่นก่อน 69.0 สำหรับ Chrome เวอร์ชั่น 69.0
หรือ
เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น แจ้ง..!!

E-Mail : saranyu@sukhothai2.go.th

 
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ
  : ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือนสิงหาคม 2561 ให้จัดส่งแบบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน พร้อมเอกสารประกอบ(สำเนาสมุดคู่ฝากที่เกี่ยวข้องทุกเล่ม) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในวันที่ 24 กันยายน 2561....ขอบคุณครับ โดย หน่วยตรวจสอบภายใน (17 ก.ย. 61)

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
47630 18 ก.ย. 61 ทั่วไป  ส่งแบบสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านปากคลองแดน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
47629 18 ก.ย. 61 ทั่วไป  การคัดเลือกนักเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรม ประจำเดือน” โรงเรียนนาพง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
47628 18 ก.ย. 61 ทั่วไป  แจ้งมาตรการ ลด ละ เลิกการใช้โฟม ถุงพลาสติก และการจัดการขยะในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 162 แห่ง /4
47627 18 ก.ย. 61 ทั่วไป  การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ เด็กพิการ ยากจน ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 แห่ง / -
47626 18 ก.ย. 61 ทั่วไป  การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านตาลพร้า กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
47625 18 ก.ย. 61 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนนาพง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
47624 18 ก.ย. 61 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนบ้านวังธาร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
47623 18 ก.ย. 61 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
47622 18 ก.ย. 61 ทั่วไป   สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยหยวก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
47621 18 ก.ย. 61 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักเรียน โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
47620 18 ก.ย. 61 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
47619 18 ก.ย. 61 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
47618 18 ก.ย. 61 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน-นักศีกษา โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
47617 18 ก.ย. 61 ทั่วไป  ส่งแบบสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาในการสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพ โรงเรียนบ้านโซกเปือย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
47616 18 ก.ย. 61 ทั่วไป  รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
47615 18 ก.ย. 61 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
47614 18 ก.ย. 61 ทั่วไป  การคัดเลือกนักเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรม ประจำเดือน” โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
47613 18 ก.ย. 61 ทั่วไป  ส่งแบบรายชื่อนักเรียน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “รวมพลสร้างคนดี” โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
47612 18 ก.ย. 61 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนสันติพิทยาคาร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
47611 18 ก.ย. 61 ทั่วไป  รายงานการประกันตนเอง 2561 โรงเรียนบ้านตึก กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
47610 18 ก.ย. 61 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนวัดศรีสังวร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
47609 18 ก.ย. 61 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
47608 18 ก.ย. 61 ทั่วไป  โรงเรียนประชารัฐจัทำรายงานการประเมินตนเอง SAR โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
47607 18 ก.ย. 61 ทั่วไป  ส่งแบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนบ้านท่าชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
47606 18 ก.ย. 61 ทั่วไป  ส่งแบบสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาในการสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแหน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
47605 18 ก.ย. 61 ทั่วไป  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง หน่วยตรวจสอบภายใน/1
47604 18 ก.ย. 61 ทั่วไป  ส่งแบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
47603 18 ก.ย. 61 ทั่วไป  ส่งแบบสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาในการสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแหน ยกเลิก/ยกเลิก
47602 18 ก.ย. 61 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนบ้านป่าคา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
47601 18 ก.ย. 61 ทั่วไป  ส่งแบบสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาในการสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพของนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งฝาง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System