ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ขั้นตอนการแก้ไข
สำหรับ Chrome เวอร์ชั่นก่อน 69.0 สำหรับ Chrome เวอร์ชั่น 69.0
หรือ
เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น แจ้ง..!!

E-Mail : saranyu@sukhothai2.go.th

 
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ
  : ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่ได้จัดส่งแบบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2561 ขอให้จัดส่งพร้อมเอกสารประกอบ(สำเนาสมุดคู่ฝากทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง) ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เพื่อรวบรวม สรุปรายงานในภาพรวมให้ ผอ.สพป.สท.2 ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป..(กรณีโรงเรียนเรียนรวม ให้โรงเรียนหลักเป็นผู้รายงาน).....ขอบคุณครับ โดย หน่วยตรวจสอบภายใน (18 ต.ค. 61)

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
48825 20 ต.ค. 61 ทั่วไป  การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1(เพิ่มเติม) โรงเรียนบ้านลานตาเมือง กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)/ -
48824 20 ต.ค. 61 ทั่วไป  การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนบ้านลานตาเมือง กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)/ -
48823 20 ต.ค. 61 ทั่วไป  รายางานการพัฒนาครูแบบครบวงจร โรงเรียนบ้านแม่สาน กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
48822 20 ต.ค. 61 ด่วน  รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (2) โรงเรียนบ้านวังพิกุล หน่วยตรวจสอบภายใน/ -
48821 20 ต.ค. 61 ทั่วไป  ส่งรายชื่อนักเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ : กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรม ประจำเดือนตุลาคม โรงเรียนบ้านแม่สำ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
48820 20 ต.ค. 61 ด่วน  รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านวังพิกุล หน่วยตรวจสอบภายใน/ -
48819 20 ต.ค. 61 ทั่วไป  ส่งรายชื่อนักเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ : กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรมประจำเดือน ตุลาคม โรงเรียนบ้านปากสาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
48818 20 ต.ค. 61 ทั่วไป  ส่งรายชื่อนักเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ : กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรม ประจำเดือนตุลาคม โรงเรียนบ้านดอนระเบียง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
48817 20 ต.ค. 61 ทั่วไป  การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)/ -
48816 20 ต.ค. 61 ทั่วไป  ส่งการกรอกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนบ้านหัวฝาย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)/ -
48815 20 ต.ค. 61 ทั่วไป  รายงานการรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา การจัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของโรงเรียน และเงินที่ โรงเรียนบ้านคลองสำราญ หน่วยตรวจสอบภายใน/ -
48814 20 ต.ค. 61 ทั่วไป  รายงานการรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา การจัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของโรงเรียน และเงินที่ โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น หน่วยตรวจสอบภายใน/ -
48813 20 ต.ค. 61 ทั่วไป  โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
48812 19 ต.ค. 61 ทั่วไป  รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา และเงินที่โรงเรียนได้รับอุดหนุนจากองกรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม) โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์) หน่วยตรวจสอบภายใน/ -
48811 19 ต.ค. 61 ทั่วไป  รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา และเงินที่โรงเรียนได้รับอุดหนุนจากองกรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์) หน่วยตรวจสอบภายใน/ -
48810 19 ต.ค. 61 ทั่วไป  ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
48809 19 ต.ค. 61 ทั่วไป  รายงานเงินคงเหลือ โรงเรียนวัดบ้านคลอง หน่วยตรวจสอบภายใน/ -
48808 19 ต.ค. 61 ทั่วไป  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารี) กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
48807 19 ต.ค. 61 ทั่วไป   รายงานเงินคงเหลือ(ส่งเอกสารเพิ่มเติม) โรงเรียนบ้านดงย่าปา หน่วยตรวจสอบภายใน/ -
48806 19 ต.ค. 61 ทั่วไป  การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนบ้านซ่าน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)/ -
48805 19 ต.ค. 61 ทั่วไป  การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)/ -
48804 19 ต.ค. 61 ทั่วไป  รายงานผลการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา โรงเรียนป่ากุมเกาะ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
48803 19 ต.ค. 61 ทั่วไป  การตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) กลุ่มนโยบายและแผน 3 แห่ง /1
48802 19 ต.ค. 61 ทั่วไป  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงปม. กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านห้วยโป้/ -
48801 19 ต.ค. 61 ทั่วไป  รายงานข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดคุ้งยาง กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)/ -
48800 19 ต.ค. 61 ทั่วไป  รายงานข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนป่ากุมเกาะ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)/ -
48799 19 ต.ค. 61 ทั่วไป  รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา การจัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของโรงเรียน และเงินที่โรงเรียนได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านกลางดง หน่วยตรวจสอบภายใน/1
48798 19 ต.ค. 61 ทั่วไป  รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา การจัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของโรงเรียน และเงินที่โรงเรียนได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก1 หน่วยตรวจสอบภายใน/1
48797 19 ต.ค. 61 ทั่วไป  รายงานเงินคงเหลือประจำวันที่ 30 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ หน่วยตรวจสอบภายใน/1
48796 19 ต.ค. 61 ด่วนที่สุด  แจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดของโรคหัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 162 แห่ง /34
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System