ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ขั้นตอนการแก้ไข
สำหรับ Chrome เวอร์ชั่นก่อน 69.0 สำหรับ Chrome เวอร์ชั่น 69.0
หรือ
เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น แจ้ง..!!

E-Mail : saranyu@sukhothai2.go.th

 
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ
  : โรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งแบบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2561 ให้ดำเนินการจัดส่งแบบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน พร้อมสำเนาสมุดคู่ฝากทุกบัญชีที่เกี่ยวข้อง โดยจัดส่งภายในวันที่ 15 ของเดือน พฤศจิกายน 2561 (ตามระเบียบกำหนด) เพื่อดำเนินการรวบรวม สรุป รายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ทราบต่อไป โดย หน่วยตรวจสอบภายใน (6 พ.ย. 61)

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
50032 18 พ.ย. 61 ทั่วไป  ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน โรงเรียนบ้านซ่าน กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
50031 16 พ.ย. 61 ทั่วไป  รายงานผลการประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริง ในห้องเรียน ผ่านระบบ Tele Conference โรงเรียนบ้านดอนระเบียง กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)/ -
50030 16 พ.ย. 61 ทั่วไป  ส่งสำรวจรายชื่อขรก.ฯ/ลปจ.ที่จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ฯ โรงเรียนบ้านป่าเลา กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
50029 16 พ.ย. 61 ทั่วไป  ส่งสำรวจรายชื่อขรก.ฯ/ลปจ.ที่จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ฯ โรงเรียนบ้านป่าเลา ยกเลิก/ยกเลิก
50028 16 พ.ย. 61 ทั่วไป  รายชื่อลูกเสือ ยุวกาชาด ครูผู้ควบคุม โรงเรียนนาพง โรงเรียนป่ากุมเกาะ/ -
50027 16 พ.ย. 61 ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน "สพฐ.เกมส์" ระดับภาค กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 162 แห่ง /17
50026 16 พ.ย. 61 ทั่วไป  รายงานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียน ไม่มีตัวตนจริง ในห้องเรียน ผ่านระบบ Tele Conference โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
50025 16 พ.ย. 61 ทั่วไป  สำรวจความประสงค์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ที่ชำรุด กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 162 แห่ง /14
50024 16 พ.ย. 61 ทั่วไป  การสำรวจรายชื่อข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านดอนระเบียง กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
50023 16 พ.ย. 61 ทั่วไป  แบบรายงานการประชุมผ่านระบบ Tele Conference โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)/ -
50022 16 พ.ย. 61 ทั่วไป  ส่งแบบรายงานการประชุมผ่านระบบ Tele Conference โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)/ -
50021 16 พ.ย. 61 ทั่วไป  221ขอเรียนเชิญเป็นประธานเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินภายนอกรอบ 4 โรงเรียนบ้านไร่ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
50020 16 พ.ย. 61 ทั่วไป  แบบรายงานการประชุมผ่านระบบ Tele Conference โรงเรียนบ้านโคกกระทือ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)/ -
50019 16 พ.ย. 61 ทั่วไป  การอบรมเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน โรงเรียนบ้านไร่ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
50018 16 พ.ย. 61 ทั่วไป  แบบรายงานการประชุมผ่านระบบ Tetl Conference โรงเรียนวังลึก (ยุวนาฎชนูทิศ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
50017 16 พ.ย. 61 ทั่วไป  สำรวจรายชื่อขรก.ฯ/ลปจ.ที่จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ฯ โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
50016 16 พ.ย. 61 ทั่วไป  การจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561 โรงเรียนบ้านผาเวียง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
50015 16 พ.ย. 61 ทั่วไป  รายงานการประชุมผ่านระบบ Tele Conference โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)/ -
50014 16 พ.ย. 61 ทั่วไป  รายงานผลการประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริง ในห้องเรียน ผ่านระบบ Tele Conference โรงเรียนบ้านวังยายมาก กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)/ -
50013 16 พ.ย. 61 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านแม่คุ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
50012 16 พ.ย. 61 ทั่วไป  กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
50011 16 พ.ย. 61 ด่วนที่สุด  รายงานผลการประชุม Tele conference โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)/ -
50010 16 พ.ย. 61 ทั่วไป  ส่งรายชื่อลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561 โรงเรียนวัดคลองกระจง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
50009 16 พ.ย. 61 ทั่วไป  รายงานการร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียน ไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ผ่านระบบ Tele ConFerence โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)/ -
50008 16 พ.ย. 61 ทั่วไป  แบบรายงานการประชุมผ่านระบบ Tele Conference โรงเรียนบ้านดงย่าปา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
50007 16 พ.ย. 61 ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านสันหีบ/ -
50006 16 พ.ย. 61 ทั่วไป  รายงานกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
50005 16 พ.ย. 61 ทั่วไป  สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนวัดภูนก กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
50004 16 พ.ย. 61 ทั่วไป  แบบรายงานการประชุม Tele Conference โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพี่ยวนุสรณ์) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)/ -
50003 16 พ.ย. 61 ทั่วไป  รายงานผลการประชุมชี้แจงการดำเนินการงานเกี่ยวกับรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)/ -
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System