ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ขั้นตอนการแก้ไข
สำหรับ Chrome เวอร์ชั่นก่อน 69.0 สำหรับ Chrome เวอร์ชั่น 69.0
หรือ
เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น แจ้ง..!!

E-Mail : saranyu@sukhothai2.go.th

 
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
57281 21 พ.ค. 62 ทั่วไป  การตรวจสอบการดำเนินงานการส่งมอบหนังสือเรียน ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) กลุ่มนโยบายและแผน/ -
57280 21 พ.ค. 62 ทั่วไป  แบบเสนอรายชื่อคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
57279 21 พ.ค. 62 ทั่วไป  ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานการส่งมอบหนังสือเรียนให้นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านพระปรางค์ กลุ่มนโยบายและแผน/ -
57278 21 พ.ค. 62 ทั่วไป  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก โรงเรียนบ้านแม่ราก กลุ่มอำนวยการ/ -
57277 21 พ.ค. 62 ทั่วไป  แจ้งโอนเงินอุดหนุน รายการค่าหนังสือเรียน (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 162 แห่ง /21
57276 21 พ.ค. 62 ทั่วไป  ส่งรายชื่อคณะครูและบุคลากรบ้านดอนระเบียง โรงเรียนบ้านดอนระเบียง โรงเรียนบ้านสันหีบ/ -
57275 21 พ.ค. 62 ทั่วไป  รายงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยราชพิธีพระบรมราชาภิเษก โรงเรียนบ้านแม่คุ กลุ่มอำนวยการ/ -
57274 21 พ.ค. 62 ทั่วไป  ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานการส่งมอบหนังสือเรียนให้นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ กลุ่มนโยบายและแผน/1
57273 21 พ.ค. 62 ทั่วไป  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 แห่ง /3
57272 21 พ.ค. 62 ทั่วไป  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 162 แห่ง /35
57271 21 พ.ค. 62 ทั่วไป  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนไชยะวิทยา/ -
57270 21 พ.ค. 62 ทั่วไป  แบบรายงานผลการดำเนินงานการส่งมอบหนังสือเรียนให้นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดปากน้ำ กลุ่มนโยบายและแผน/1
57269 21 พ.ค. 62 ทั่วไป  การตรวจสอบการดำเนินงานการส่งมอบหนังสือเรียน ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย กลุ่มนโยบายและแผน/1
57268 21 พ.ค. 62 ทั่วไป  ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน โรงเรียนบ้านปากคลองแดน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
57267 21 พ.ค. 62 ทั่วไป  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก โรงเรียนบ้านวังแร่ กลุ่มอำนวยการ/ -
57266 21 พ.ค. 62 ทั่วไป  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ กลุ่มอำนวยการ/ -
57265 21 พ.ค. 62 ทั่วไป  การดำเนินการพัฒนาการเรียนก่ีรสอนภาษาไทยตามนโยบาย เดินหน้าและพัฒนาอ่านออกเขียนได้ ปี62 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
57264 21 พ.ค. 62 ทั่วไป  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน เดือนเมษายน โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ หน่วยตรวจสอบภายใน/ -
57263 21 พ.ค. 62 ทั่วไป  ขออนุญาตลากิจส่วนตัว โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก1 กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
57262 21 พ.ค. 62 ทั่วไป  รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการส่งมอบหนังสือเรียนให้นักเรียน ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ กลุ่มนโยบายและแผน/ -
57261 21 พ.ค. 62 ทั่วไป  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก โรงเรียนนาพง กลุ่มอำนวยการ/ -
57260 21 พ.ค. 62 ทั่วไป  รายงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยราชพิธีพระบรมราชาภิเษก โรงเรียนบ้านดงย่าปา กลุ่มอำนวยการ/ -
57259 21 พ.ค. 62 ทั่วไป  รายงานผลการดำเนินงานการส่งมอบหนังสือเรียนให้นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม กลุ่มนโยบายและแผน/1
57258 21 พ.ค. 62 ทั่วไป  รายงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยราชพิธีพระบรมราชาภิเษก โรงเรียนบ้านดงย่าปา ยกเลิก/ยกเลิก
57257 21 พ.ค. 62 ทั่วไป  ส่งรายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการส่งมอบหนังสือเรียนให้นักเรียน ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ กลุ่มนโยบายและแผน/1
57256 21 พ.ค. 62 ทั่วไป  การตรวจสอบการดำเนินงานการส่งมอบหนังสือเรียนให้นักเรียน ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน กลุ่มนโยบายและแผน/1
57255 21 พ.ค. 62 ทั่วไป  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนกองทุนสวัสดิการ เด็กพิการ ยากจน ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 แห่ง /11
57254 21 พ.ค. 62 ทั่วไป  รายงานการดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก1 กลุ่มอำนวยการ/ -
57253 21 พ.ค. 62 ทั่วไป  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนกองทุนสวัสดิการ เด็กพิการ ยากจน ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 แห่ง /4
57252 21 พ.ค. 62 ทั่วไป  แบบรายงานผลการดำเนินงานการส่งมอบหนังสือเรียนให้นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ กลุ่มนโยบายและแผน/1
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System