ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ขั้นตอนการแก้ไข
สำหรับ Chrome เวอร์ชั่นก่อน 69.0 สำหรับ Chrome เวอร์ชั่น 69.0
หรือ
เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น แจ้ง..!!

E-Mail : saranyu@sukhothai2.go.th

 
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ
  : kl;khjkglkj โดย โรงเรียนบ้านดงคู่ (7 ธ.ค. 61)

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
50967 10 ธ.ค. 61 ทั่วไป  ส่งรายงานการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านป่าคา กลุ่มอำนวยการ/ -
50966 10 ธ.ค. 61 ทั่วไป  คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ กลุ่มอำนวยการ/ -
50965 10 ธ.ค. 61 ทั่วไป  รายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)/ -
50964 10 ธ.ค. 61 ทั่วไป  รายการครุภัณฑ์ (Shopping List) ห้องสมุด โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพี่ยวนุสรณ์) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/ -
50963 10 ธ.ค. 61 ทั่วไป  ส่งแบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)/ -
50962 8 ธ.ค. 61 ทั่วไป  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน เดือนพฤศจิกายน 61 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง หน่วยตรวจสอบภายใน/ -
50961 7 ธ.ค. 61 ทั่วไป  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย/ -
50960 7 ธ.ค. 61 ทั่วไป  สัญญาจ้ัางลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง กลุ่มบริหารงานบุคคล ยกเลิก/ยกเลิก
50959 7 ธ.ค. 61 ด่วนที่สุด  รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนโยบายและแผน 3 แห่ง /1
50958 7 ธ.ค. 61 ทั่วไป  พนักงานราชการขอลาออก กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านป่าคา/ -
50957 7 ธ.ค. 61 ทั่วไป  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 แห่ง /1
50956 7 ธ.ค. 61 ด่วนมาก  ขออนุญาตลากิจส่วนตัว โรงเรียนบ้านวังธาร กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
50955 7 ธ.ค. 61 ทั่วไป  การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนเพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 29 แห่ง /2
50954 7 ธ.ค. 61 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์วงดุริยางค์ โรงเรียนบ้านเกาะน้อย โรงเรียนหาดเสี่้ยววิทยา/ -
50953 7 ธ.ค. 61 ทั่วไป  ส่งรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนบ้านเขาทอง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/1
50952 7 ธ.ค. 61 ทั่วไป  การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2561ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 68 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 162 แห่ง /26
50951 7 ธ.ค. 61 ทั่วไป  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านเกาะน้อย กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
50950 7 ธ.ค. 61 ทั่วไป  ทดสอบ โรงเรียนบ้านดงคู่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)/ -
50949 7 ธ.ค. 61 ทั่วไป  รายละเอียดการจ้างครูที่เกษียณอายุราชการ ทำหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/1
50948 7 ธ.ค. 61 ทั่วไป  ทดสอบ โรงเรียนบ้านดงคู่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)/ -
50947 7 ธ.ค. 61 ทั่วไป  รายละเอียดการจ้างครูที่เกษียณอายุราชการ ทำหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านแก่ง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/1
50946 7 ธ.ค. 61 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์เชิยชวนสถานศึกษาตอบแบบสำรวจการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา กิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอรืเว็นต์ ประจำปี พ.ศ.2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 162 แห่ง /39
50945 7 ธ.ค. 61 ทั่วไป  รายงานเงินคงเหลือประจำเดือน โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย หน่วยตรวจสอบภายใน/ -
50944 7 ธ.ค. 61 ทั่วไป  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดป่าถ่อน/ -
50943 7 ธ.ค. 61 ทั่วไป  แนวทางการตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านวังยายมาก กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)/ -
50942 7 ธ.ค. 61 ทั่วไป  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน โรงเรียนบ้านวังยายมาก หน่วยตรวจสอบภายใน/ -
50941 7 ธ.ค. 61 ทั่วไป  ขอเชิญประชุมเพื่อสรุปผลการจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับภาคเหนือ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี สรุปผลโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2561 และเพื่อเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาวันครู ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 162 แห่ง /45
50940 7 ธ.ค. 61 ทั่วไป  การสรรหา "ครูดีที่ศิษย์รัก" โรงเรียนป่ากุมเกาะ กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
50939 7 ธ.ค. 61 ทั่วไป  แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณปี 2562 ( รายการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมของโณงเรียนบ้านสันหีบ ) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โรงเรียนบ้านสันหีบ/ -
50938 7 ธ.ค. 61 ทั่วไป  ขอลาป่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น/1
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System