ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ขั้นตอนการแก้ไข
สำหรับ Chrome เวอร์ชั่นก่อน 69.0 สำหรับ Chrome เวอร์ชั่น 69.0
หรือ
เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น แจ้ง..!!

E-Mail : saranyu@sukhothai2.go.th

 
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
53704 19 ก.พ. 62 ทั่วไป  ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการอบรมคุณธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 8 แห่ง / -
53703 19 ก.พ. 62 ทั่วไป  ส่งตารางอบรมคุณธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ยกเลิก/ยกเลิก
53702 19 ก.พ. 62 ทั่วไป  ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ยกเลิก/ยกเลิก
53701 19 ก.พ. 62 ทั่วไป  ส่งรายชื่อครูดีที่ศิษย์รัก โรงเรียนบ้านป่ากล้วย กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
53700 19 ก.พ. 62 ทั่วไป  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 8 แห่ง / -
53699 19 ก.พ. 62 ทั่วไป  การจัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังเหตุและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ 2562 โรงเรียนบ้านสะท้อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
53698 19 ก.พ. 62 ทั่วไป  การจัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังเหตุและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ปี 2562 โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
53697 18 ก.พ. 62 ด่วนที่สุด  ส่งรายชื่อนักเรียนสมัครประกวดร้องเพลง ในการแสดงความสามารถนักเรียนและการประกวดแข่งขันในงานมหกรรมทักษะทางวิชาชีพภายใต้ชื่องาน “ตลาดนัดนักเรียน : Student market สุโขทัย เขต 2” โรงเรียนบ้านซ่าน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
53696 18 ก.พ. 62 ทั่วไป  ส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงสากล การประกวดแข่งขันในงานมหกรรม ทักษะวิชาชีพภายใต้ชื่องาน “ตลาดนัดนักเรียน:Student Market สุโขทัย เขต 2” โรงเรียนวังลึก (ยุวนาฎชนูทิศ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
53695 18 ก.พ. 62 ทั่วไป  ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกการดำเนินกิจการผู้สูงอายุโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มนโยบายและแผน 64 แห่ง /4
53694 18 ก.พ. 62 ทั่วไป  การจัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังเหตุและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ปี 2562 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
53693 18 ก.พ. 62 ทั่วไป  รายงานผลการดำเนินงานการเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมของนักเรียนในวันวาเลนไทน์ ปี 2562 โรงเรียนบ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
53692 18 ก.พ. 62 ทั่วไป  รายงานผลการตรวจรับโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงเรียนเชิงผา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/ -
53691 18 ก.พ. 62 ทั่วไป  การจัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังเหตุและส่งเสริมสร้างสรรค์ วันวาเลนไทม์ ปี 2562 โรงเรียนบ้านคลองสำราญ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
53690 18 ก.พ. 62 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง โรงเรียนบ้านแม่ราก/ -
53689 18 ก.พ. 62 ทั่วไป  การจัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังเหตุและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ปี 2562 โรงเรียนวัดภูนก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
53688 18 ก.พ. 62 ทั่วไป  การจัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังเหตุและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ปี 2562 โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
53687 18 ก.พ. 62 ทั่วไป  การลาออกของพี่เลี้ยงเด็กพิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสันติพิทยาคาร/ -
53686 18 ก.พ. 62 ทั่วไป   ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมของเด็กนักเรียนในวันวาเลนไทน์ ปี 2562 โรงเรียนเชิงผา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
53685 18 ก.พ. 62 ด่วน  ส่งเอกสารเพิ่มเติมนักเรียน โรงเรียนบ้านบุ่งสัก กองทุนสวัสดิการเด็กยากจน โรงเรียนบ้านบุ่งสัก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
53684 18 ก.พ. 62 ทั่วไป  รายงานเงินคงเหลือประจำวันประจำเดือน มกราคม 2562 โรงเรียนแม่สานสามัคคี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/ -
53683 18 ก.พ. 62 ด่วน  ส่งเอกสารเพิ่มเติมนักเรียน โรงเรียนบ้านบุ่งสัก กองทุนสวัสดิการเด็กยากจน โรงเรียนบ้านบุ่งสัก ยกเลิก/ยกเลิก
53682 18 ก.พ. 62 ทั่วไป  แจ้งความต้องการจำเป็นรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและรายการ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นสำหรับโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/1
53681 18 ก.พ. 62 ทั่วไป  การจัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังเหตุและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ปี 2562 โรงเรียนบ้านโซกม่วง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
53680 18 ก.พ. 62 ทั่วไป  รายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์การเผ้าระวังเหตุและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ปี 2562 โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
53679 18 ก.พ. 62 ทั่วไป  การรับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่2 (ขอใช้บัญชีจาก กศจ.อื่น) โรงเรียนเชิงผา กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
53678 18 ก.พ. 62 ด่วนที่สุด  ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันที่นำฝากส่วนราชการ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/1
53677 18 ก.พ. 62 ทั่วไป  การจัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังเหตุและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ปี 2562 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
53676 18 ก.พ. 62 ทั่วไป  การจัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังเหตุและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ปี 2562 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารี) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
53675 18 ก.พ. 62 ทั่วไป  แบบรายงานผลการดำเนินการเฝ้าระวังเหตุของเด็กนักเรียนในวันวาเลนไทน์ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพี่ยวนุสรณ์) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System