ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ขั้นตอนการแก้ไข

หรือ
เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง ictsukhothai2@gmail.com
 
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ
  : ขอความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมสำเนาสมุดคู่ฝาก ส่งสำนักงานเขตพื้นที่ก่ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 (ตามระเบียบที่กำหนด) ขอบคุณครับ โดย หน่วยตรวจสอบภายใน (5 มี.ค. 61)

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
39398 16 มี.ค. 61 ทั่วไป  การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
39397 16 มี.ค. 61 ทั่วไป  การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย โรงเรียนบ้านตึก กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
39396 16 มี.ค. 61 ทั่วไป  ส่งการจัดการแผนชั้นเรียนรายปี โรงเรียนบ้านสะท้อ กลุ่มนโยบายและแผน/ -
39395 16 มี.ค. 61 ทั่วไป  แก้ไขส่งแบบรายงานข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนเรียนรวม โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
39394 16 มี.ค. 61 ทั่วไป  ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ขอลาออก กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย/ -
39393 16 มี.ค. 61 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลระบำสุโขทัย โรงเรียนบ้านกลางดง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
39392 16 มี.ค. 61 ทั่วไป  ข้อมูลระบำสุโขทัย โรงเรียนบ้านวังธาร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
39391 16 มี.ค. 61 ทั่วไป  รายชื่อคณะกรรมการประเมินลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านห้วยโป้ กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
39390 16 มี.ค. 61 ทั่วไป  สำรวจระบำสุโขทัย โรงเรียนนาพง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
39389 16 มี.ค. 61 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลระบำสุโขทัย โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
39388 16 มี.ค. 61 ทั่วไป  การอบรมพัฒนาพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
39387 16 มี.ค. 61 ด่วนมาก  ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย โรงเรียนบ้านโซกเปือย 1 แห่ง / -
39386 16 มี.ค. 61 ด่วนมาก  ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย โรงเรียนบ้านโซกเปือย ยกเลิก/ยกเลิก
39385 16 มี.ค. 61 ด่วนมาก  ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย โรงเรียนบ้านโซกเปือย ยกเลิก/ยกเลิก
39384 16 มี.ค. 61 ทั่วไป  การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย โรงเรียนบ้านดงจันทร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
39383 16 มี.ค. 61 ด่วนมาก  ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย โรงเรียนบ้านโซกเปือย ยกเลิก/ยกเลิก
39382 16 มี.ค. 61 ทั่วไป  ส่งแบบสำรวจระบำสุโขทัย โรงเรียนบ้านหนองแหน (ศรีสำโรง) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
39381 16 มี.ค. 61 ทั่วไป  อนุมัติไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดบ้านกรุ/ -
39380 16 มี.ค. 61 ทั่วไป  เรียนเชิญเป็นประธานประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
39379 16 มี.ค. 61 ทั่วไป  การคัดเลือกนักเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรม ประจำเดือน” โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
39378 16 มี.ค. 61 ทั่วไป  รายงานข้อมูลระบำสุโขทัย โรงเรียนสามัคคีวิทยา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
39377 16 มี.ค. 61 ทั่วไป  การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงปม.2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 แห่ง / -
39376 16 มี.ค. 61 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลระบำสุโขทัย โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีสัชฯ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
39375 16 มี.ค. 61 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลระบำสุโขทัย โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
39374 16 มี.ค. 61 ด่วนมาก  การตรวจราชการ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง กลุ่มนโยบายและแผน/1
39373 16 มี.ค. 61 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลระบำสุโขทัย โรงเรียนบ้านหนองยาว กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
39372 16 มี.ค. 61 ทั่วไป  ส่งแบบสำรวจข้อมูลระบำสุโขทัย โรงเรียนบ้านปากสาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
39371 16 มี.ค. 61 ทั่วไป  รายงานการเปลี่ยนแปลงระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน โรงเรียนบ้านลานตาเมือง กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)/ -
39370 16 มี.ค. 61 ทั่วไป  การแต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านสะท้อ กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
39369 16 มี.ค. 61 ทั่วไป  การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System